Pondělí - Pátek - 16:00 - 20:00  úterý (denní stacionář) 13:30 - 16:30

Duševní zdraví

Velká část duševních onemocnění vzniká na podkladě nějakých dispozic. Také bývá přítomen i „spouštěcí faktor", který vlastní nemoc vyvolává. Některé nemoci mají genetický základ, nebo mohou být vyvolány biochemickými změnami v mozku.

„Jestliže mluvíte k Bohu, modlíte se. Pakliže Bůh hovoří k vám, trpíte schizofrenií.“
Ze skupiny psychotických duševních poruch je nejčastější a nejzávažnější schizofrenie. Lidé nemocní schizofrenií ztrácejí kontakt s realitou, slyší nebo vidí věci, které nejsou skutečné a pod vlivem svých představ pak jednají neobvykle a nepřiměřeně.

Tato vážné duševní onemocnění mění náhled nemocného na svůj vlastní život, může ovlivnit plány do budoucna. Každá životní fáze s sebou přináší určité role, povinnosti a úkoly, jejichž plnění od nás společnost vyžaduje.

O nás

Tým psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků a terapeutických sester v Opavě. Nabízíme služby z oboru psychiatrie, psychoterapie Spolupracujeme s různými sociálními organizacemi. Vždy v úterý denní stacionář Zprostředkováváme rodinná sezení.

Přihlášení a registrace