Pondělí - Pátek - 16:00 - 20:00  úterý (denní stacionář) 13:30 - 16:30

Duševní zdraví

Velká část duševních onemocnění vzniká na podkladě nějakých dispozic. Také bývá přítomen i „spouštěcí faktor", který vlastní nemoc vyvolává. Některé nemoci mají genetický základ, nebo mohou být vyvolány biochemickými změnami v mozku.

Psychiatrie

Psychiatrická ambulance pro dospělé v Opavě

Psychiatrie jako vědní obor

jedná se o vědní a klinickou disciplínu, zabývající se prevencí, diagnostickou a léčbou duševních poruch. Její medicínský i společenskoekonomický význam v moderních společnostech významně narůstá. Ze studie Světové zdravotnické organizace vyplývá, že při měnících se socioekonomických podmínkách, vymýcení závažných, např. infekčních, chorob ve vyspělejších státech a při prodlužování se lidského věku se neuropsychiatrické choroby stávají jednou z nejvýznamnějších skupin nemocí. Jsou nejčastější příčinou ztrát pracovní schopnosti vlivem narušeného zdraví nebo předčasných úmrtí, ještě před kardiovaskulárními chorobami. Podle expertů budou právě tyto dva okruhy zdravotních problémů představovat ve 21. století největší zdravotní zátěž lidstva.

Psychiatrie se v posledních letech velmi výrazně mění. Genetika, ale i další moderní disciplíny, jako např. neurobiologie, neurochemie, přinášejí stále více informací o biologické podmíněnosti duševních poruch. Farmaceutický průmysl vyvíjí léky, které u pacientů se schizofrenií, afektivními poruchami, demencí či závislostmi stále cíleněji a šetrněji zasahují do narušených aktivit centrálního nervového systému. Stále více strukturovaných psychoterapeutických postupů prokazuje svoji účinnost v kvalitně metodicky provedených studiích. Více všímá sociálních faktorů, jako jsou chudoba, nezaměstnanost, emigrace, následky zneužívání, týrání ap. Mění se zákonné úpravy a člověk s duševní poruchou získává ve společnosti lepší pozici. Vývoj se tedy ubírá cestou biologizace oboru při zachování komplexního biopsychosociálního pohledu a zdůraznění humánního přístupu k duševně nemocným.

Ve společnosti se však stále objevuje stigma spojené s duševními chorobami, které byly v minulosti považovány za následky posedlosti zlými duchy či spáchání hříchu a vedly k izolaci, někdy dokonce k trestání nemocných. Ještě v současné době se lidé často bojí navštívit psychiatra, nebo alespoň o svých duševních problémech či psychiatrické léčbě ve společnosti nemluví.

Mění se struktura poskytované péče. Je výrazná tendence snížit častost hospitalizací, zkrátit jejich délku a zkvalitnit prostředí psychiatrických ústavů při zachování kontaktu s ostatními medicínskými obory. Proto se budují ambulantní a intermediární zařízení, jako jsou např. krizová centra, denní kliniky, linky první pomoci, domy na půli cesty, které by umožnily i pacientům s vážnou duševní poruchou žít co možná nejkvalitnější život v domácím prostředí.

 

Media

Duševní nemoc bolí vždycky. A není lehké se s ní naučit žít. Jsou ale chvíle, kdy je situace ještě tak nějak horší. Třeba když se vám narodí první syn a místo, abyste ho chovala, kojila a koupala, mávala mu nad obličejem chrastítkem a lechtala ho na bříšku, skončíte na půl roku v léčebně. Nebo když máte dva kluky školáky, co už se sice chovat nechtějí, ale potřebují mámu, která jim bude fandit na fotbale a doučí je zlomky. O tom, co všechno prožívají mámy, které bojují s duševním onemocněním

O nás

Tým psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků a terapeutických sester v Opavě. Nabízíme služby z oboru psychiatrie, psychoterapie Spolupracujeme s různými sociálními organizacemi. Vždy v úterý denní stacionář Zprostředkováváme rodinná sezení.

Přihlášení a registrace