Pondělí - Pátek - 16:00 - 20:00  úterý (denní stacionář) 13:30 - 16:30

Duševní zdraví

Velká část duševních onemocnění vzniká na podkladě nějakých dispozic. Také bývá přítomen i „spouštěcí faktor", který vlastní nemoc vyvolává. Některé nemoci mají genetický základ, nebo mohou být vyvolány biochemickými změnami v mozku.

Psychoterapie

Psychoterapií nazýváme léčebnou činnost, která se uskutečňuje výhradně psychologickými prostředky. Psychoterapeut při ní využívání své osobnosti a dovedností k tomu, aby u klienta došlo k navození žádoucích změn, k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění.

V rámci procesu psychoterapie terapeut pomáhá posílit klienta tak, aby klient mohl dosáhnout něčeho, co si předsevzal, ale doposud neměl prostředky k dosažení takového cíle, protože ve skutečnosti nevěřil, že je to možné.

Psychoterapie nachází své uplatnění nejen při sekundární prevenci, která zahrnuje samotnou terapii duševních nemocí, ale uplatňuje se v ní i prevence primární a prevence terciální. Cílem primární prevence (profylaxe) je včasné rozpoznání vyšší dispozice k nemoci a zamezení vzniku psychického onemocnění. Terciální prevence v rámci psychoterapie (rehabilitace) se pak pomocí psychoterapeutické pomoci snaží o zmírnění důsledků plynoucích z onemocnění a o sociální začlenění. Cílem rehabilitace je návrat nemocného do původního stavu.

DĚLENÍ PSYCHOTERAPIE:

PSYCHOTERAPIE SYSTEMATICKÉ
Psychoterapie systematická je hlavním postupem při profylaxi, léčbě a rehabilitaci duševních onemocnění, jež vznikají vlivem psychosociálních činitelů. Jejím hlavním cílem je podnícení změny na straně pacienta.

PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ
Psychoterapie podpůrná bývá indikována u všech vážně a dlouhodobě nemocných osob, nejen s duševními poruchami. Bývá často v kombinaci s farmakoterapií a doplňuje ji. Podpůrná psychoterapie není zaměřená na změnu, ale na doprovázení člověka v jeho tíživé životní situaci, kterou nemůže změnit.

PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ
Individuální (dyadickou) - V této formě psychoterapie se setkává terapeut pouze s jedním pacientem. Individuální terapie je indikována tam, kde není souvislost mezi pacientovým stavem a rodinnou situací nebo tam, kde si pacient přeje účastnit se terapie sám. Terapie je vedena formou řízeného rozhovoru, na jehož podkladě se postupně odhalují příčiny potíží.

PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ
Skupinovou - Tento typ psychoterapie zahrnuje buď společnou terapii rodiny a pacienta, nebo terapii skupiny pacientů s podobnými problémy. Základním prostředkem skupinové terapie je rozhovor, často doplněný expresivní terapií. Přestože se skupinové terapie účastní více pacientů, terapeut by měl být schopen se jim individuálně věnovat. Někteří odborníci vyslovují názor, že skupinová terapie je správnou volbou pro každého pacienta. Skupiny vnášejí do terapie lidskou přirozenost, která v individuální terapii chybí. Pacienti se ve skupině rychleji mění, velkou výhodou je povzbuzení, jež poskytují ostatní pacienti s podobnými problémy. Ve skupině je také snadnější o některých věcech mluvit, pokud pacienti cítí účast a empatii od ostatních účastníků.

O nás

Tým psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků a terapeutických sester v Opavě. Nabízíme služby z oboru psychiatrie, psychoterapie Spolupracujeme s různými sociálními organizacemi. Vždy v úterý denní stacionář Zprostředkováváme rodinná sezení.

Přihlášení a registrace