Pondělí - Pátek - 16:00 - 20:00  úterý (denní stacionář) 13:30 - 16:30

Duševní zdraví

Velká část duševních onemocnění vzniká na podkladě nějakých dispozic. Také bývá přítomen i „spouštěcí faktor", který vlastní nemoc vyvolává. Některé nemoci mají genetický základ, nebo mohou být vyvolány biochemickými změnami v mozku.

Psychotické a afektivní poruchy

Tato vážné duševní onemocnění mění náhled nemocného na svůj vlastní život, může ovlivnit plány do budoucna. Každá životní fáze s sebou přináší určité role, povinnosti a úkoly, jejichž plnění od nás společnost vyžaduje.

Způsob, jakým se bude život nemocného dále rozvíjet, závisí na tom, v jaké životní fázi k propuknutí nemoci došlo. Přístup k těmto osobám by vždy měl navazovat na individuální situaci a stav každého pacienta.

PŘÍČINY PSYCHÓZ
Podle dnešních představ nejsou psychotické poruchy způsobovány jedinou příčinou, ale společným působením řady dílčích příčin. Některé z nich jsou vrozené, jiné způsobené vlivy prostředí, v němž nemocný žije a událostmi, které prožil.

ROZDĚLENÍ PSYCHÓZ:
1. Funkční psychózy
2. Organické psychózy
3. Toxické psychózy


FUNKČNÍ PSYCHÓZY
U tohoto druhu psychóz nebyla prokázána žádná organická léze. Jsou definovány jako porucha funkcí centrální nervové soustavy, osobnosti a sociálních vztahů. Podle 10. revize MKN zde spadá celá skupina F 20-29 Schizofrenie, schizotypní poruchy, trvalé poruchy s bludy.

ORGANICKÉ PSYCHÓZY
Jedná se o skupinu duševních poruch, jejichž jednotným znakem je mozkové onemocnění‚ poranění mozku nebo jiné poškození vedoucí primárně k mozkové dysfunkci a sekundárně ke vzniku psychózy. MKN řadí mezi organické psychózy demence, amnestické syndromy a deliria.

TOXICKÉ PSYCHÓZY
Jsou vyvolané otravou mozku, nejčastěji psychotropními látkami. Vyskytují se po užití psychotimulancií a halucinogenů. Toxická psychóza je svým průběhem velmi podobná schizofrenii, odlišení je možné pouze na základě anamnézy. Odeznívá většinou spontánně, bez potřeby medikace.

 

Media

Zajímavý dokument přibližující zákeřnou psychickou poruchu. Bipolární porucha osobnosti sebou nese pozoruhodné a velmi nepříjemné projevy. Které asi opravdu může pochopit pouze ten co ji má.

O nás

Tým psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků a terapeutických sester v Opavě. Nabízíme služby z oboru psychiatrie, psychoterapie Spolupracujeme s různými sociálními organizacemi. Vždy v úterý denní stacionář Zprostředkováváme rodinná sezení.

Přihlášení a registrace