Pondělí - Pátek - 16:00 - 20:00  úterý (denní stacionář) 13:30 - 16:30

Pečujte o svou duši

Dodržování duševní hygieny má v dnešním dynamickém světě obrovský význam.

Náměsíčnost

Tento fenomén je pozorován u 15% dětí ve věku 5-12 let. Náměsíčnost je stav porušeného vědomí, v němž dochází k nekontrolovanému vykonávání více nebo méně složitých činností v průběhu NREM spánku. Opakují se epizody vstávání z postele během spánku, osoba bezcílně chodí a projevuje nízkou úroveň vědomí, nereaguje na snahu okolí o komunikaci. Po probuzení se dotyčná osoba na svou náměsíčnost nepamatuje. Převládajícím příznakem je opakované vstávání z postele, obvykle v prvé třetině nočního spánku, a bezcílné chození po dobu několika minut až půl hodiny. Jedinec má při tom bezvýrazný strnulý obličej, nereaguje na okolí a může být probuzen jen se značnými obtížemi. Během několika minut po probuzení není žádné zhoršení duševní činnosti nebo chování. Zpočátku je jedinec zmatený a dezorientovaný. Na svou náměsíčnost má amnézii.Existují dvě další podobné poruchy: probuzení se zmateností a syndrom nočního příjmu jídla (pití). Při výskytu incidentů i během bdění se může jednat o epilepsii.Přibližně 10 – 30% dětí zažije nejméně jednu epizodu „chození ve spánku“ aniž by šlo o somnambulismus. Ten se vyskytuje přibližně u 1 – 5% dětí a 1 – 7% u dospělých.Průběh: V lehkých případech si postižený sedá na posteli a chvíli vykonává jednoduché bezcílné pohyby, pak si opět lehne a spí. V těžších případech vstává s otevřenýma očima a vykonává několikaminutové procházky. Pohybuje se pravidelně, míjí překážky, někdy však může dojít k úrazu. Může se obléci nebo svléci, otvírat a zavírat dveře nebo okna, pít atd. Při těchto činnostech nenavazuje žádný kontakt a neodpovídá na otázky. Obvykle se po 15 – 30 minutách vrací na lůžko nebo uléhá někde jinde.Náměsíčnost se může vyskytnout u dítěte od doby, kdy umí chodit. Nejčastější výskyt je u dětí ve věku 12 let. U chlapců je o něco častější než u dívek. V dětství obvykle mizí kolem 15 let.Léčba spočívá v úpravě spánkových návyků. Náměsíčnost se dá snížit opakovanými krátkými denními spánky, užíváním psychofarmak. Preventivně je třeba zajistit náměsíčnému bezpečí – odstranit ostré věci z okolí lůžka, bezpečně uzavřít okna, atd.

O nás

Tým psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků a terapeutických sester v Opavě. Nabízíme služby z oboru psychiatrie, psychoterapie Spolupracujeme s různými sociálními organizacemi. Vždy v úterý denní stacionář Zprostředkováváme rodinná sezení.

Přihlášení a registrace